ZNAJDŹ NAS:

Zwrot towaru i odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) (dalej: Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów) (podstawa prawna: art. 27, 28, 29, 31, 37 i 38 ustawy o prawach konsumenta)

Towar zakupiony na naszej stronie można zwrócić zgodnie z treścią ustawy, jednak pod warunkiem, że konsument (nabywca) w terminie 14 dni kalendarzowych złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Należy w tym celu wysłać stosowna informacje na nasz mail sklep@witrynki.pl lub za pomocą poczty. O dalszych krokach jak wysyłka towaru i zwrot dokonanej płatności poinformujemy w korespondencji zwrotnej.